Robin Habers

Gitarist/Songwriter/Docent 

Gitaarles in Koog aan de Zaan
ALGEMENE VOORWAARDEN
Lesovereenkomst:
 
Bij aanmelding dient een lesovereenkomst te worden ondertekend. Indien de leerling onder de 18 jaar is, dienen zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) de lesovereenkomst te ondertekenen.

Lesperiode/ Vakanties:
 
De leerling krijgt in principe één keer per week les.
In overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden.
 
De vakanties zijn overeenkomstig het basis/ voortgezet onderwijs in regio noord. Hiermee komt het aantal lessen per seizoen gemiddeld op 40 lessen.
Indien gewenst kunnen -in overleg- extra lessen gevolgd worden in de zomervakantie.
 
 
Lesgeld:
Privéles 30 minuten: € 20,- * 
Privéles 45 minuten: € 30,- *
Privéles 60 minuten: € 40,- *
 
Duoles   30 minuten: € 15,- *
Duoles   45 minuten: € 22,50*
Duoles   60 minuten: € 30,- * 
(de leerling dient in principe zelf voor een lespartner te zorgen)
 
* Bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Leerlingen jonger dan 21 jr. zijn vrijgesteld van BTW. Bij leerlingen ouder dan 21 jr. wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 

De leskosten per seizoen (augustus t/m juli) worden in vier gelijke termijnen in rekening gebracht:
1 augustus/ 1 november/ 1 februari/ 1 mei.
In overleg kan het aantal termijnen eventueel worden aangepast.
 
Opzegtermijn:
 
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Verzuim/ verhindering:
 
Bij verzuim/ verhindering van de leerling dient deze zich- voor zover mogelijk- tijdig af te melden. Het lesgeld blijft echter verschuldigd.
De les kan in principe niet worden ingehaald, maar indien elders in het rooster door lesuitval ruimte beschikbaar is, kan de les eventueel worden ingehaald binnen dezelfde lesweek. Het initiatief tot het maken van een afspraak hiervoor ligt bij de leerling. Bij verzuim zonder melding vooraf is het niet mogelijk de les in te halen.